Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Πίνακας αντιστοίχησης

Αντιστοιχήστε τις συναρτήσεις (1-5) με τον τύπο τους
(α-δ).
Συναρτήσεις
1. Υπολογισμός απόστασης δύο σημείων
2. Έλεγχος αν δύο αριθμητικές ποσότητες Χ, Υ είναι
    ίσες μεταξύ τους.
3. Εντοπισμός του πρώτου γράμματος σε μια λέξη.
4. Υπολογισμός του ποσοστού (%) των ανδρών σε
    ένα σύλλογο
5. Υπολογισμός του πλήθους των αριστούχων μαθητών
    σε ένα λύκειο.

Τύπος
α. ΑΚΕΡΑΙΑ
β. ΛΟΓΙΚΗ
γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
δ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

Απαντήσεις
1. δ
2. β
3. γ
4. δ
5. α


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου