Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Διορθώστε τις λανθασμένες προτάσεις

Διορθώστε τις παρακάτω λανθασμένες προτάσεις και
επαναδιατυπώστε τις με σωστό τρόπο
1. Μια εγγραφή αποτελείται από πολλά αρχεία.
2. Προγράμματα+Διαγράμματα = Αλγόριθμοι.
3. Το ελάχιστο στοιχείο στον αλφαριθμητικό πίνακα
    Α[200] που είναι ταξινομημένος κατά αλφαβητική
    σειρά είναι το Α[200].
4. Ο πίνακας Α[12, 5, 2, 3] έχει 22 στοιχεία.
5. Ο πίνακας Α[12, 12, 12 ] είναι τετραγωνικός.


Απάντηση

1. Μια εγγραφή αποτελείται από πολλά πεδία.
2. Αλγόριθμοι+Δομές Δεδομένων = Προγράμματα.
3. Το ελάχιστο στοιχείο στον αλφαριθμητικό πίνακα
    Α[200] που είναι ταξινομημένος κατά αλφαβητική
    σειρά είναι το Α[1].
4. Ο πίνακας Α[12, 5, 2, 3] έχει 360 στοιχεία.
5. Ο πίνακας Α[12, 12, 12 ] είναι τρισδιάστατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου