Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Αναζήτηση

Θεωρήστε τον πίνακα Απ[30, 50] που περιέχει
τις απαντήσεις 30 φοιτητών σε 50 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Το περιεχόμενο κάθε
στοιχείου του πίνακα μπορεί να είναι:
* Σ, αν ο φοιτητής απάντησε σωστά
* Λ, αν ο φοιτητής απάντησε λάθος
Γράψτε αλγόριθμο που, με δεδομένο τον
παραπάνω πίνακα υπολογίζει το ποσοστό (%)
των φοιτητών που απάντησαν σωστά σε
τουλάχιστον 10 ερωτήσεις πριν κάνουν το
πρώτο τους λάθος.

Λύση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου