Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ο πίνακας Α[9,9] είναι:
    α. τρισδιάστατος  
    β. μονοδιάστατος
    γ. τετραγωνικός
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

2. Τα στοιχεία ενός πίνακα
    α. ονομάζονται και κλειδιά
    β. μπορεί να είναι και διαφορετικού τύπου
    γ. αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα μνήμη
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

3. Η σειριακή αναζήτηση
    α. είναι ο πιο γρήγορος τρόπος αναζήτησης
    β. είναι η πιο δύσκολη μέθοδος αναζήτησης
    γ. χρησιμοποιείται μόνο σε ταξινομημένους πίνακες
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

4, Αν η 3η στήλη του ακέραιου πίνακα Α[12, 8]
    έχει ταξινομηθεί, το μέγιστο στοιχείο της είναι
    το
    α. Α[1,3] ή Α[12, 3]
    β. Α[1, 3]
    γ. Α[12, 3]
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

5, Αν η 7η γραμμή του ακέραιου πίνακα Α[12, 8]
    έχει ταξινομηθεί, το ελάχιστο στοιχείο της είναι
    το
    α. Α[7, 1]
    β. Α[7, 1] ή Α[7, 8]
    γ. Α[7, 8]
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

Απαντήσεις

1. γ
2. α
3. δ
4. α
5. β
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου