Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Έξοδος αποτελεσμάτων

Θεωρήστε ένα πίνακα Α[10] που περιέχει εναλλάξ τις
τιμές :
     2, 4, 5, 7, 20, 4, 12, 8, 1, 11
Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο
εντολών;
     Για κ από 1 μέχρι 9 με_βήμα 2
         Εμφάνισε ( (Α[κ]+Α[κ+1]) div 2 )^2
     Τέλος_επανάληψης
     Εμφάνισε Α[κ-4]

Λύση

κ=1
    Αφού ( (Α[κ]+Α[κ+1]) div 2 )^2 =
              ( (Α[1]+Α[2]) div 2 )^2 = ( (2+4) div 2 )^2 =
              (6 div 2 )^2 = 3^2 = 9, η Εμφάνισε τυπώνει : 9
κ=3
    Αφού ( (Α[κ]+Α[κ+1]) div 2 )^2 =
              ( (Α[3]+Α[4]) div 2 )^2 = ( (5+7) div 2 )^2 =
              (12 div 2 )^2 = 6^2 = 36, η Εμφάνισε τυπώνει : 36
κ=5
    Αφού ( (Α[κ]+Α[κ+1]) div 2 )^2 =
              ( (Α[5]+Α[6]) div 2 )^2 = ( (20+4) div 2 )^2 =
              (24 div 2 )^2 = 12^2 = 144,
     η Εμφάνισε τυπώνει : 144
κ=7
    Αφού ( (Α[κ]+Α[κ+1]) div 2 )^2 =
              ( (Α[7]+Α[8]) div 2 )^2 = ( (12+8) div 2 )^2 =
              (20 div 2 )^2 = 10^2 = 100,
     η Εμφάνισε τυπώνει : 100
κ=9
    Αφού ( (Α[κ]+Α[κ+1]) div 2 )^2 =
              ( (Α[9]+Α[10]) div 2 )^2 = ( (1+11) div 2 )^2 =
              (12 div 2 )^2 = 6^2 = 36, η Εμφάνισε τυπώνει : 36
Η Για τερματίζεται με κ = 11.
Αφού κ-4 = 11-4 = 7 και Α[7] = 12, η Εμφάνισε τυπώνει : 12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου