Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Βήμα-βήμα εκτέλεση

Θεωρήστε τον πίνακα Α[5] που περιέχει τις τιμές
     4, 5, 3, 13, -6
Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο εντολών;
Για κ από 1 μέχρι 3 με_βήμα 2
     Εμφάνισε (Α[κ]+Α[κ+1)^2 div 17
     Εμφάνισε Τ_Ρ(Α[κ]+Α[κ+1])/2
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Α_Τ(Α[κ]-100)


Λύση

κ = 1
      Αφού (Α[κ]+Α[κ+1)^2 div 17 = (Α1]+Α[2])^2 div 17 =
                (4+5)^2 div 17 =  9^2 div 17 = 81 div 17 = 4
      η Εμφάνισε τυπώνει : 4
     Αφού Τ_Ρ(Α[κ]+Α[κ+1])/2 =
               Τ_Ρ(Α[1]+Α[2])/2 = Τ_Ρ(4+5)/2 =
               Τ_Ρ(9)/2 = 3.0/2 = 1.5
     η Εμφάνισε τυπώνει : 1.5
κ = 3
      Αφού (Α[κ]+Α[κ+1)^2 div 17 = (Α3]+Α[4])^2 div 17 =
                (3+13)^2 div 17 =  16^2 div 17 = 256 div 17 = 15
      η Εμφάνισε τυπώνει : 15
     Αφού Τ_Ρ(Α[κ]+Α[κ+1])/2 =
               Τ_Ρ(Α[3]+Α[4])/2 = Τ_Ρ(3+13)/2 =
               Τ_Ρ(16)/2 = 4.0/2 = 2.0
     η Εμφάνισε τυπώνει : 2.0
Η Για τερματίζεται με κ = 5.
Αφού Α_Τ(Α[κ]-100) = Α_Τ(Α[5]-100) =
          Α_Τ(-6-100) = Α_Τ(-106) = 106
η Εμφάνισε τυπώνει : 106

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου