Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Μια δυναμική δομή δεδομένων
    Α. αξιοποιεί τη μνήμη κατά το βέλτιστο τρόπο
    Β. δεσμεύει μνήμη καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
         του προγράμματος
    Γ. είναι και ο πίνακας
    Δ. αποθηκεύεται πάντοτε σε ένα αρχείο εγγραφών

2. Ένας δυσδιάστατος πίνακας
    Α. μπορεί να σχεδιαστεί σαν ένα κύβο
    Β. έχει τύπο στοιχείων ίδιο με τον τύπο των
         δεικτών του
    Γ. μπορεί να θεωρηθεί ως τρισδιάστατος πίνακας
        με βάθος 2
    Δ. μπορεί να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στη
        μνήμη από ένα μονοδιάστατο πίνακα.

3. Για να προσδιορίσουμε τη θέση μεγίστου σε μια
    συγκεκριμένη γραμμή ενός δυσδιάστατου πίνακα
    πρέπει να εντοπίσουμε:
    Α. τη γραμμή στην οποία ανήκει το μέγιστο
    Β. τη στήλη στην οποία ανήκει το μέγιστο
    Γ. τη γραμμή και τη στήλη στην οποία ανήκει
        το μέγιστο
    Δ. την απόσταση από το κέντρο του πίνακα

4. Η σειριακή αναζήτηση
    Α. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταξινομημένο
         πίνακα
    Β. είναι πολύ απλή και γρήγορη μέθοδος αναζήτησης
    Γ. είναι πολύ απλή αλλά αργή μέθοδος αναζήτησης
    Δ. είναι πιο γρήγορη από τη δυαδική

Απαντήσεις

1. Α
2. Δ
3. Β
4. Γ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου