Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  (Χ mod 2 < > 0) = (X mod 2 = ____ ), αν Χ θετικός ακέραιος.
2.  Η είσοδος σε κάθε βρόχο γίνεται από την ______ του.
3.  Για να προσδιορίσουμε το στοιχείο ενός πίνακα
     χρησιμοποιούμε ένα ή περισσότερους _________.
4.  Η ________ σχεδίαση είναι μια μεθοδολογία/τεχνική
     διάσπασης ενός σύνθετου προβλήματος σε υποπροβλήματα.
5.  Η δομή ενός προβλήματος καταγράφεται κατά το στάδιο της
     ________.Απαντήσεις

1. 1
2. αρχή
3. δείκτες
4. ιεραρχική
5. ανάλυσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου