Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Η απαιτούμενη μνήμη για ένα πίνακα διατίθεται από
    το μεταγλωττιστή κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
2. Ο πίνακας Α[10, 30] έχει 40 στοιχεία.
3. Το στοιχείο Α[3, 3] ανήκει στην 1η κύρια διαγώνιο του
    τετραγωνικού πίνακα Α[100, 100].
4. Ο πίνακας Α[9, 9, 9] είναι τριγωνικός.
5. Ο δείκτης ενός πίνακα είναι αριθμητικού τύπου
    (ακέραιος ή πραγματικός).
Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου