Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το στοιχείο Α[2, 7] ανήκει στην 2η κύρια __________
    του πίνακα Α[8, 8].
2. Ο αλφαριθμητικός πίνακας Α[100] μπορεί να περιέχει
    100 ___________.
3. Ένα δυσδιάστατος πίνακας έχει τουλάχιστον δύο
    γραμμές και τουλάχιστον δύο _____.
4. Ο ________ ενός μονοδιάστατου πίνακα είναι
    πάντοτε ακεραίου τύπου.
5. Οι τιμές ενός ______ πίνακα δεν μπορούν να
    ταξινομηθούν.

Απαντήσεις

1. διαγώνιο
2. συμβολοσειρές
3. στήλες
4. δείκτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου