Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. Οι γλώσσες 3ης γενιάς έχουν υψηλή μεταφερσιμότητα.
2. Οι συμβολικές γλώσσες αποκαλούνται και γλώσσες
    υψηλού επιπέδου.
3. Η σημασιολογία στις τεχνητές γλώσσες καθορίζεται
    από το δημιουργό τους.
4. Η PASCAL είναι μια γλώσσα γενικής χρήσης.
5. Τα προγράμματα σε BASIC εκτελούνται με τη
    βοήθεια μεταγλωττιστή.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. ΛΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου