Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση η περιεχόμενη ομάδα εντολών
εκτελείται
1. Όταν το βήμα σε μια Για..από..μέχρι είναι μηδενικό
    α.  άπειρες φορές
    β. 0 φορές
    γ. 0 ή άπειρες φορές
    δ. 1 φορά

2. Η ολίσθηση κατά μια θέση προκαλεί
    α. αύξηση του αριθμού
    β. μείωση του αριθμού
    γ. διπλασιασμό του αριθμού
    δ. διπλασιασμό ή υποδιπλασιασμό του αριθμού
   
3. Οι συμβολικές γλώσσες
    α. αποκαλούνται και γλώσσες 4ης γενιάς
    β. είναι στενά συνδεδεμένες με την αρχιτεκτονική
        του υπολογιστή
    γ. είναι πανίσχυρες γλώσσες προγραμματισμού
        γενικής χρήσης
    δ. εξασφαλίζουν τη δημιουργία μικρών και
        ευκολοσυντήρητων προγραμμάτων

4.  Η εντολή εκχώρησης
     α. είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους
         μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο μιας
         μεταβλητής
     β. παριστάνεται με το σύμβολο +=
     γ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του
        περιεχομένου μιας συμβολικής σταθεράς κατά
        τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος
     δ. χρησιμοποιείται σπάνια στους αλγορόθμους

Απαντήσεις

1. γ
2. δ
3. β
4. αΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου