Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις λειτουργίες
επί των δομών δεδομένων
1. Η αναζήτηση είναι το αντίστροφο της ταξινόμησης.
2. Η συγχώνευση είναι το αντίστροφο του διαχωρισμού.
3. Η ίδια λειτουργία μπορεί να εκτελείται γρηγορότερα
    σε μια δομή δεδομένων από ότι σε μια άλλη.
4. Οι μοναδικές λειτουργίες που δεν μπορούν να γίνουν
    σ' ένα πίνακα είναι η εισαγωγή και η διαγραφή.
5. Η ταξινόμηση μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ένα ή
    περισσότερους κόμβους που ικανοποιούν κάποιους
    συγκεκριμένους περιορισμούς.
6. Η προσπέλαση είναι μια λειτουργία που σπάνια
    χρησιμοποιείται στις δομές δεδομένων.
   

Απαντήσεις

2, 3, 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου