Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ερωτήσεις σωστού - λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Ο μεταγλωττιστής είναι απαραίτητος για τη μετάφραση ενός
    προγράμματος σε γλώσσα μηχανής.
2. Το λογικό διάγραμμα είναι ένας γραφικός τρόπος αναπαράστασης
    ενός αλγορίθμου.
3. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση των δομών
    ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης.
4. Τα λογικά λάθη σ' ένα πρόγραμμα εντοπίζονται ευκολότερα από
     τα συντακτικά.
5. Η γλώσσα COBOL είναι 4ης γενιάς.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Λ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου