Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Η ιδανική δομή επανάληψης για τη δημιουργία
    προγράμματος με μενού λειτουργιών είναι η
    α. Μέχρις_ότου
    β. Όσο..επανάλαβε
    γ. Για..από..μέχρι
    δ. Αν..τότε..αλλιώς_αν

2. Η ιδανική δομή επανάληψης για την επεξεργασία
    δοσμένου πλήθους δεδομένων είναι η :
    α. Μέχρις_ότου
    β. Όσο..επανάλαβε
    γ. Για..από..μέχρι
    δ. Αν..τότε..αλλιώς

3. Η ιδανική γλώσσα προγραμματισμού για τη 
    δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης
    είναι η :
    α. JAVA
    β. LISP
    γ. SQL
    δ. ALGOL

4. Ένα πρόβλημα
    α. μπορεί να μην έχει καθόλου δεδομένα
    β. μπορεί να μην έχει καθόλου ζητούμενα
    γ. μπορεί να έχει προφανή λύση
    δ. έχει ένα χώρο που πρέπει να καθοριστεί
        επακριβώς πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε
        προσπάθεια επίλυσής του.

Απαντήσεις

1. α
2. γ
3. β
4. δΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου