Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  (Χ > Υ) Ή (Χ = Υ) = Χ _____ Υ
2. (Χ < Υ) Ή (Χ > Υ) = Χ _____Υ
3. (Χ = 1) Ή (Χ = 2) Ή  (Χ = 3) Ή (Χ = 4)
                  = (Χ ___ 1) ____ (Χ ___ 4),
    όπου Χ ακέραια μεταβλητή

Απαντήσεις

1.  Χ >= Υ
2. Χ < > Υ
3. (Χ >= 1) ΚΑΙ (Χ <= 4)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου