Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις με σωστό
τρόπο
1. Η αρχική τιμή μιας ακέραιας μεταβλητής είναι μηδέν.
2. Μια δομή επιλογής αποκαλείται και βρόχος.
3. Η γλώσσα C++ είναι συναρτησιακή.
4. Στη διαγραμματική αναπαράστασης της ανάλυσης ενός
    προβλήματος, το μοναδικό γεωμετρικό σχήμα που μπορεί
    να χρησιμοποιηθεί είναι το τετράγωνο.

Απαντήσεις

1. Η αρχική τιμή μιας ακέραιας μεταβλητής είναι απροσδιόριστη.
2. Μια δομή επανάληψης αποκαλείται και βρόχος.
3. Η γλώσσα C++ είναι αντικειμενοστραφής.
4. Στη διαγραμματική αναπαράστασης της ανάλυσης ενός
    προβλήματος, το μοναδικό γεωμετρικό σχήμα που μπορεί
    να χρησιμοποιηθεί είναι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου