Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
     του αλγόριθμου που κινδυνεύει να παραβιάσει το κριτήριο
     της _______.
2. Μια από τις σκοπιές εξέτασης των δεδομένων από την
    Πληροφορική είναι και αυτή του ________.
3. Οι τυπικές και οι _________ παράμετροι ενός υποπρογράμματος
    μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα.
4. Μια σύγκριση δεδομένων αποτελεί μια _______ έκφραση.
5. Ο πίνακας Α[3,5,8] είναι _______________.

Απαντήσεις

1. αποτελεσματικότητας
2. υλικού
3. πραγματικές
4. λογική
5. τρισδιάστατος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου