Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τις πράξεις
div και mod.
1. Εφαρμόζονται μόνο πάνω σε ακέραιες τιμές.
2. Ανήκουν στην κατηγορία των αριθμητικών
    τελεστών.
3. Έχουν τη μεγαλύτερη ιεραρχία από όλους
    τους τελεστές.
4. Δίνουν αποτέλεσμα πραγματικού τύπου.
5. Το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποθηκευτεί
    σε μια ακέραια ή πραγματική μεταβλητή.
6. Χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια.

Απαντήσεις

1, 2, 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου