Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τους αριθμητικούς
τελεστές
1. χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αριθμητικών
    παραστάσεων
2. έχουν μικρότερη προτεραιότητα από τους λογικούς
    τελεστές
3. έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους συγκριτικούς
    τελεστές
4. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε λογικές
    παραστάσεις
5. δίνουν ως αποτέλεσμα μια τιμή ακεραίου ή
    πραγματικού τύπου
6. εκτελούνται πάντοτε με κατεύθυνση από τα αριστερά
    προς τα δεξιάΑπαντήσεις

1, 3, 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου