Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

1. Ένα διεθνές πολιτικό ζήτημα που βρίσκεται στο στάδιο
    των διαπραγματεύσεων είναι:
    α. άλυτο
    β. ανοικτό
    γ. επιλύσιμο
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

2. Η εντολή ΓΡΑΨΕ Ε(Χ)
    α. εμφανίζει ένα ακέραιο αποτέλεσμα
    β. περιέχει συντακτικό λάθος
    γ. περιέχει λογικό λάθος
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

3. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ 'Χ'
    α. έχει συντακτικό λάθος
    β. διαβάζει μια τιμή
    γ. έχει λογικό λάθος
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

4. Η εντολή
        ΟΣΟ  Χ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
             ΓΡΑΨΕ 'ΑΕΠΠ'
             ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    α. εμφανίζει τη λέξη ΑΕΠΠ μία ή περισσότερες φορές
    β. μπορεί να μην εμφανίσει τίποτα
    γ. παραβιάζει το κριτήριο της καθοριστικότητας
    δ. εμφανίζει τη λέξη ΑΕΠΠ άπειρες φορές

5. Αν ο πίνακας ΟΝ[89] είναι αλφαριθμητικού τύπου
    α. δεν έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο στοιχείο
    β. δεν μπορεί να ταξινομηθεί
    γ. όλα τα στοιχεία του είναι συμβολοσειρές
    δ. τίποτα από τα παραπάνω

Απαντήσεις

1. β
2. δ
3. α
4. β
5. γ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου