Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Διατύπωση συνθηκών

Διατυπώστε τους παρακάτω περιορισμούς με
κατάλληλες συνθήκες στη ΓΛΩΣΣΑ
1. Το Χ είναι μικρό γράμμα του ελληνικού
    αλφαβήτου ή κεφαλαίο γράμμα του
    αγγλικού αλφαβήτου.
2. Το Υ είναι θετικός πενταψήφιος ακέραιος
    που έχει 7 εκατοντάδες (δεν απαιτείται
    έλεγχος του τύπου)
3. Το Ζ δεν είναι ίσο με καμία από τις τιμές 0, 1, 2
4. Ικανοποιείται η λογική πρόταση Π1 και όχι οι
    λογικές προτάσεις Π2, Π3
 


Απαντήσεις

1. ( (Χ >= 'α') ΚΑΙ (Χ <= 'ω') ) Ή ( (Χ >= 'Α') ΚΑΙ (Χ <= 'Ζ') )
2. ( Υ >= 10000) ΚΑΙ (Υ <= 99999) ΚΑΙ
    ( ( (Υ MOD 10000) MOD 1000) DIV 100 = 7 )
3. (Ζ < > 0) ΚΑΙ (Ζ < > 1) ΚΑΙ (Ζ < > 2)
4. Π1 ΚΑΙ ΟΧΙ (Π2) ΚΑΙ ΟΧΙ (Π3)

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου