Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Κάθε Για..από..μέχρι  τελειώνει κάποτε.
2. Το αλγοριθμικό κριτήριο της εισόδου προβλέπει ότι
    καμία, μία ή περισσότερες τιμές εισόδου δίνονται
    στον αλγόριθμο.
3. Κάθε συνάρτηση έχει το δικό της τύπο δεδομένων,
    ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του αποτελέσματος
    που υπολογίζει.
4. Μια διαδικασία δεν μπορεί να κληθεί ποτέ μέσα
    από μια συνάρτηση.
5. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι σίγουρα επιλύσιμο.

Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου