Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  Ο υπολογιστής υπερτερεί σε _________ επίπεδο σε σχέση
     με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
2.  Οι τελεστές με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλους τους
     άλλους είναι οι _________.
3.  Τα στοιχεία των στατικών δομών δεδομένων αποθηκεύονται σε
     _________ θέσεις της κύριας μνήμης.
4. Η γλώσσα LISP είναι ιδανική για την ανάπτυξη εφαρμογών
    _________ νοημοσύνης.
5. Οι πιο γνωστές μέθοδοι αναζήτησης τιμής σε πίνακα είναι
    η σειριακή και η ________.

Απαντήσεις

1. ποσοτικό
2. αριθμητικοί
3. συνεχόμενες
4. τεχνητής
5. δυαδική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου