Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Εντοπισμός λαθών

Οι παρακάτω εντολές επιχειρούν λανθασμένα να
εμφανίσουν το τελευταίο ψηφίο του ακέραιου Ν.
Γράψτε τον αριθμό της εντολής (1-5) και δίπλα το
χαρακτηρισμό του λάθους (λογικό ή συντακτικό)
    1. Εμφάνισε  Ν div 10
    2. Εμφάνισε  mod 10'
    3. Εμφάνισε Νmod10
    4. Γράψτε Ν mod 10
    5. Εκτύπωσε Ν / 10
    

Απαντήσεις 

1. λογικό
2. λογικό
3. συντακτικό
4. συντακτικό
5. λογικό


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου