Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Σχολιασμός Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ' Τάξης Εσπερινού Λυκείου 2013

Τα θέματα ήταν πολύ βατά χωρίς κανένα ιδιαίτερο
επίπεδο δυσκολίας. Για τα ερωτήματα Α4-β και Β2
ισχύουν ότι έχω αναφέρει και στο σχολιασμό
των θεμάτων Γ' Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
2013. Θα ήθελα να κάνω ωστόσο δύο μικρές επισημάνσεις:

1. Στο ΘΕΜΑ Γ παρατηρείται μια μικρή διαφοροποίηση
     ανάμεσα στο χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας ως
     μέτρια, που υπάρχει στο αρχικό εισαγωγικό κείμενο,
     και στο ζητούμενο του ερωτήματος Γ2 όπου
     χαρακτηρίζεται ως Μεσαία.

2. Στο ΘΕΜΑ Δ υπάρχει μια λανθασμένη αναφορά στο
    ερώτημα Δ3. Αναφέρεται συγκεκριμένα :
    "Στην περίπτωση που η προκύπτουσα τιμή δεν είναι
    ακέραια, πραγματοποιείται αποκοπή δεκαδικών
    ψηφίων". Ο υποψήφιος μπορεί να υποθέσει (και πάλι)
    τι του ζητούν, ωστόσο η διατύπωση αυτή έχει πρόβλημα
    αφού ο πολλαπλασιασμός οποιασδήποτε τιμής με το
    1,3 δίνει αποτέλεσμα πραγματικού τύπου (κατά συνέπεια
    η προκύπτουσα τιμή δεν μπορεί να είναι ποτέ ακεραίου
    τύπου). Η σωστή διατύπωση θα ήταν:
    "Στην περίπτωση που η προκύπτουσα τιμή έχει
    δεκαδικά ψηφία να πραγματοποιείται αποκοπή των
    ψηφίων αυτών"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου