Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Πίνακας αντιστοίχησης

Δίνονται οι παρακάτω ενέργειες
   1. Μενού λειτουργιών
   2. Επεξεργασία δοσμένου πλήθους δεδομένων
   3. Προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένου στόχου
   4. Διάθεση δοσμένου χρηματικού ποσού για την
       αγορά αγαθών
   5. Επεξεργασία τιμών εισόδου που τερματίζεται μόλις
       δοθεί μια ειδική τιμή
   6. Επεξεργασία τιμών εισόδου που τερματίζεται μόλις
       δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση σε μια ερώτηση που
       υποβάλλεται από το χρήστη
και οι εντολές
   α. Όσο..επανάλαβε
   β. Μέχρις_ότου
   γ. Για..από..μέχρι
Γράψτε τον αριθμό 1-6 και δίπλα το γράμμα α-γ της εντολής
που θεωρείται πιο κατάλληλη για την υλοποίηση των αντίστοιχων
ενεργειών.

Απάντηση

1. β
2. γ
3. α
4. α
5. β
6. β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου