Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Καταγραφή και διόρθωση λαθών

Το παρακάτω σύνολο εντολών προσπαθεί λανθασμένα
να διαβάσει μια άρτια και αρνητική ακέραια τιμή και
στη συνέχεια να εμφανίσει την απόλυτη τιμή της.
Εντοπίστε όλα τα λάθη και χαρακτηρίστε τα (λογικά ή
συντακτικά).

      Αρχήεπανάληψης
           Διαβάστε Χ
      Μέχρις_ότουmod 2 = 1) KAI (X <= 0)
      Εμφάνισε Α_Μ(Χ)

Απάντηση

Αρχήεπανάληψης : συντακτικό λάθος (το σωστό
                                είναι Αρχή_επανάληψης)
Διαβάστε Χ : συντακτικό λάθος (το σωστό είναι
                     Διάβασε Χ)
mod 2 = 1) KAI (X <= 0) : λογικό λάθος (το σωστό
                είναι (Χ mod 2 = 0) KAI (X < 0) )
Εμφάνισε Α_Μ(Χ) : λογικό λάθος (το σωστό είναι
                Εμφάνισε Α_Τ(Χ) )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου