Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Αντιστοίχηση

Δίνονται οι παρακάτω επεξεργασίες δεδομένων
   1. Ταξινόμηση μονοδιάστατου πίνακα
   2. Αναζήτηση τιμής σε μονοδιάστατο πίνακα
   3. Άθροισμα κάποιων τιμών  εισόδου (η είσοδος
       δεδομένων ολοκληρώνεται μόλις δοθεί η τιμή -999)
   4. Μενού λειτουργιών
   5. Γινόμενο κάποιων τιμών (η είσοδος δεδομένων
       ολοκληρώνεται μόλις δοθεί η απάντηση 'ΝΑΙ' στην
       υποβαλλόμενη προς το χρήστη ερώτηση
       'Ολοκληρώθηκε η είσοδος;')
   6. Αποταμίευση χρηματικών ποσών μέχρι την επίτευξη
       ενός στόχου.
   7. Άθροισμα 100 τιμών
   8. Διάθεση ενός χρηματικού ποσού για την αγορά
       προϊόντων από ένα σούπερ μάρκετ (οι τιμές τους
       δίνονται από το πληκτρολόγιο).
και οι δομές επανάληψης
    α. Για..από..μέχρι
    β. Όσο..επανάλαβε
    γ. Μέχρις_ότου
Γράψτε τον αριθμό της επεξεργασίας (1-8) και δίπλα το γράμμα
(α-γ) της επαναληπτικής δομής που είναι καταλληλότερη για την
πραγματοποίησή της.

Απαντήσεις

1. α
2. β
3. γ
4. γ
5. γ
6. β
7. α
8. β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου