Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για έναν υπολογιστή;
1. Μπορεί να επιλύσει κάθε πρόβλημα.
2. Υπερτερεί σε ποιοτικό επίπεδο σε σχέση με τον
    ανθρώπινο εγκέφαλο.
3. Υπερτερεί σε ποσοτικό επίπεδο σε σχέση με τον
    ανθρώπινο εγκέφαλο.
4. Απαιτεί τη χρήση ιδιαίτερης γλώσσας προκειμένου
    ο άνθρωπος να επικοινωνήσει μαζί του.
5. Μπορεί να κάνεις πολλούς αλλά όχι σύνθετους
    υπολογισμούς.
6. "Καταλαβαίνει" μόνο τα ψηφία 0 και 1.
7.  Έχει απεριόριστη μνήμη προκειμένου να
     αποθηκεύει μεταβλητές.
8.  Μπορεί να κάνει επεξεργασίες δεδομένων.Απαντήσεις

3,  4, 6,  8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου