Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Μέσα στο σώμα εντολὠν μιας συνάρτησης δεν επιτρέπεται
    η χρήση των εντολών ______ και ______.
2. Όλες οι εντολές μιας διαδικασίας περικλείονται από τις
    δεσμευμένες λέξεις ______ και ______.
3. __________ ΑΝ είναι δύο ή περισσότερες εντολές
    ΑΝ..ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ που περιέχονται η μία μέσα
    στην άλλη.
4. Οποιαδήποτε εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί
    να μετατραπεί σε μια _______με τα ίδια ακριβώς
    αλγοριθμικά αποτελέσματα.
5. Οι συμβολικές γλώσσες είναι στενά συνδεδεμένες
    με την _________του υπολογιστή.
Απαντήσεις

1. ΔΙΑΒΑΣΕ, ΓΡΑΨΕ
2. ΑΡΧΗ, ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3. Εμφωλευμένα
4. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
5. αρχιτεκτονική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου