Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Ερωτήσεις σωστου-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1. Μια μεταβλητή έχει τοπική ισχύ.
2. Σε μια μεταβλητή ακεραίου τύπου μπορούμε να εκχωρήσουμε
    το αποτέλεσμα μιας αριθμητικής παράστασης πραγματικού
    τύπου.
3. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
    ως όνομα μιας μεταβλητής στη ΓΛΩΣΣΑ, γιατί είναι δεσμευμένη
   λέξη.
4. Ένα πρόγραμμα μπορεί να μην έχει καθόλου μεταβλητές.
5. Μια μεταβλητή του προγρἀμματος δεν μπορεί να έχει το ίδιο
    όνομα με μια συμβολική σταθερά ενός υποπρογράμματος.


Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου