Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για τις γλώσσες
4ης γενιάς;
1. Απαιτούν εμπειρία στον προγραμματισμό.
2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από
    άτομα που δεν έχουν εμπειρία στον
    προγραμματισμό.
3. Ήταν προγενέστερες των γλωσσών υψηλού
    επιπέδου.
4. Σ' αυτές κατατάσσεται και η γλώσσα SQL.
5. Τα προγράμματα  που γράφονται σ' αυτές
     έχουν χαμηλή μεταφερσιμότητα.
6. Παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων
    από το χρήστη προς το σύστημα.
7. Αποκαλούνται και συμβολικές γλώσσες.
8. Τα προγράμματα που γράφονται σ' αυτές
     εκτελούνται με τη βοήθεια διερμηνευτή.Απαντήσεις

2, 4, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου