Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Έλεγχος αλγοριθμικών κριτηρίων

Ποιο ή ποια αλγοριθμικά κριτήρια παραβιάζει η παρακάτω
αλληλουχία εντολών;
       Διάβασε Χ
       Όσο Χ < 100 επανάλαβε
              Διάβασε Υ
              Υπολόγισε το μέσο όρο ΜΟ των Χ, Υ
               Εμφάνισε ΜΟ
               Διάβασε Χ
       Τέλος_επανάληψης
        Εμφάνισε 1/(Χ-200)

Απάντηση

α) Αποτελεσματικότητα, γιατί η εντολή
         Υπολόγισε το μέσο όρο ΜΟ των Χ, Υ
     δεν είναι απλή και άμεσα εκτελέσιμη
β) Καθοριστικότητα, γιατί αν ολοκληρωθεί η Όσο
    με Χ = 200, η Εμφάνισε 1/(Χ-200) δεν μπορεί
    να εκτελεστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου