Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τους τελεστές
1. Διακρίνονται σε αριθμητικούς, συγκριτικούς και λογικούς.
2. Χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια.
3. Έχουν συγκεκριμένη ιεραρχία/προτεραιότητα.
4. Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραστάσεων.
5. Υποστηρίζονται από ελάχιστες γλώσσες προγραμματισμού.
6. Δίνουν πάντοτε αριθμητικό αποτέλεσμα.
7. Δυσχεραίνουν το έργο των προγραμματιστών.

Απαντήσεις
 1, 3, 4
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου