Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποιά από τα παρακάτω ισχύουν για τις συμβολικές σταθερές;
1. Μπορούν να δηλωθούν τόσο μέσα σ' ένα αλγόριθμο όσο
    και σ' ένα πρόγραμμα.
2. Είναι ονόματα που αντιπροσωπεύουν σταθερές ποσότητες.
3. Το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να αλλάξει.
4. Δηλώνονται στο τμήμα δήλωσης των μεταβλητών του
    προγράμματος.
5. Είναι πάντοτε ακεραίου ή πραγματικού τύπου.

Απαντήσεις

2, 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου