Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Συγγραφή συνάρτησης

Γράψτε συνάρτηση που υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων
της 1ης κυρίας διαγωνίου του ακέραιου πίνακα Α[10, 10, 10].

Λύση

     ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΘΡ(Α) : ΑΚΕΡΑΙΑ
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[10, 10, 10], Κ, Σ
     ΑΡΧΗ
            Σ <-- 0
            ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
                   Σ <-- Σ+Α[Κ, Κ, Κ]
            ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΑΘΡ <-- Σ
     ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου