Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Διόρθωση λανθασμένων προτάσεων

Διορθώστε τις παρακάτω προτάσεις και επαναδιατυπώστε τις
με σωστό τρόπο.
1. Η πράξη / δίνει αποτέλεσμα ακεραίου τύπου.
2. Η πράξη ΟΧΙ εφαρμόζεται σε δύο ακέραια ορίσματα.
3. Ο πίνακας Α[12][13] είναι δυσδιάστατος.
4. Η γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία από τιμές
   ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ.
5. Η εντολή ΑΝ..ΤΟΤΕ επιτρέπει τη βίαιη αλλαγή της
   σειράς εκτέλεσης των εντολών ενός προγράμματος.


Απαντήσεις

1. Η πράξη / δίνει αποτέλεσμα πραγματικού τύπου.
2. Η πράξη ΟΧΙ εφαρμόζεται σε ένα λογικό όρισμα.
3. Ο πίνακας Α[12, 13] είναι δυσδιάστατος.
4. Η γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία από τιμές
   0 και 1.
5.  Η εντολή GOTO επιτρέπει τη βίαιη αλλαγή της
   σειράς εκτέλεσης των εντολών ενός προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου