Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Κυκλώστε τα σωστά

Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για μια μεταβλητή της
ΓΛΩΣΣΑΣ;
1. Έχει αριθμητικό περιεχόμενο.
2. Ο τύπος της προσδιορίζει το είδος του περιεχομένου
    της και παραμένει αμετάβλητος.
3. Το περιεχόμενό της είναι σταθερό.
4. Το περιεχόμενο της μπορεί να αλλάξει με μια
    εντολή εκχώρησης ή μια εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ.
5. Έχει ένα όνομα μοναδικό που τη χαρακτηρίζει.
6. Καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χώρο στην κύρια
    μνήμη του υπολογιστή.

Απαντήσεις

2, 4, 5, 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου