Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1. Το κριτήριο της ________ εξασφαλίζει ότι ο αλγόριθμος
    θα δώσει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα στο χρήστη ή σε
    κάποιον άλλο αλγόριθμο.
2. Το _________ κείμενο είναι ένας  τρόπος    διατύπωσης
    αλγόριθμου.
3. Ο _________ πίνακας έχει ίσο πλήθος γραμμών και
    στηλών.
4. Ένας από τους λόγους για τους οποίους αναθέτουμε την
    επίλυση των προβλημάτων στους υπολογιστές είναι
    και το μεγάλο πλήθος _________.
5. Η συνάρτηση είναι μια μορφή ____________.

Απαντήσεις

1. εξόδου
2. ελεύθερο
3. τετραγωνικός
4. δεδομένων
5. υποπρογράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου