Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Ο αλγόριθμος παράγει πληροφορίες.
2. Ο υπολογιστής μπορεί να σκέφτεται και να προτείνει
    λύσεις.
3. Οι εντολές ενός προγράμματος περικλείονται ανάμεσα
    στις δεσμευμένες λέξεις ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
4. Ο διερμηνευτής αποκαλείται και συμβολομεταφραστής.
5. Ένα υποπρόγραμμα έχει πάντοτε μεγάλη εξάρτηση
    από το κύριο πρόγραμμα που το καλεί.

Απαντήσεις

1. Σ
2. Λ
3. Σ
4. Λ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου