Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Γέμισμα πίνακα

Γράψτε το περιεχόμενο του πίνακα Α[6] μετά την εκτέλεση
των παρακάτω εντολών;
      Α[1] <-- 10
      Για κ από 2 μέχρι 6
           Α[κ] <-- Α[κ-1]+10
      Τέλος_επανάληψης


Λύση

    Οι εντολές γεμίζουν τον πίνακα Α[6] ως εξής:
    * Το πρώτο στοιχείο παίρνει την τιμή 10
    * Κάθε άλλο στοιχείο ισούται με το προηγούμενό του
       αυξημένο κατά 10 
    Συνεπώς το περιεχόμενο του Α είναι:
        10     20    30    40    50   60

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου