Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές και
ποιες λάθος;
1. ΟΧΙ mod 3 = 0)  = (X mod 3 = 1)
2.  (Αληθής >= Ψευδής) = Αληθής
3. ('ΑΕΤΟΣ' <= 'ΦΩΛΙΑ') = Αληθής
4. ('ΩΧΨ' > 'ΩΧΑ') = Αληθής
5. Χ div (X+1) = 0

Απαντήσεις

1. Λ
2. Λ
3. Σ
4. Σ
5. Λ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου