Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος;
1. Υπάρχεουν τρεις μορφές δομής επιλογής : η απλή, η
    σύνθετη και η εμφωλευμένη.
2. Η δομή ακολουθίας αποκαλείται και βρόχος.
3. Το μέγεθος της μνήμης που χρειάζεται ένας πίνακας
    καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
4. Ένας μεταγλωττιστής μπορεί να εντοπίζει τα συντακτικά
    αλλά όχι τα λογικά λάθη.
5. Η ιεραρχική σχεδίαση είναι μια τεχνική ανάλυσης προβλη-
    μάτων σε υποπροβλήματα.
Απάντηση

1. Λ
2. Λ
3. Λ
4. Σ
5. Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου