Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Άσκηση : τετραγωνικός πίνακας

Δίνεται ακέραιος πίνακας Α[14, 14]. Γράψτε αλγόριθμο
που αντιμεταθέτει τα στοιχεία της 1ης κύριας διαγωνίου
με τον ακόλουθο τρόπο:
     το Α[1, 1] με το Α[14, 14]
     το Α[2, 2] με το Α[13, 13]
     ....
     το Α[7, 7] με το Α[8, 8]

Λύση

        Αλγόριθμος ΕπεξΠιν
        Δεδομένα // Α //
        Για κ από 1 μέχρι 7
              Βοηθ <-- Α[κ, κ]
              Α[κ, κ] <-- Α[15-κ, 15-κ]
              Α[15-κ, 15-κ] <-- Βοηθ
        Τέλος_επανάληψης
        Αποτελέσματα // Α //
        Τέλος ΕπεξΠιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου