Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά που λείπουν
1.  (9 div 10) * 2013 = _____
2. (4*κ+7) mod 2 >= 1 = ____________ (το κ είναι ακέραιο)
3. 'ΑΕΡΑΣ' > 'ΑΕΡΑΤΟΣ' = _________
4. ΟΧΙ ( (Χ = 'α') Ή (Χ = 'β') Ή (Χ = 'γ') ) = ___________
5. ΟΧΙ ( (Χ > 3) ΚΑΙ (Χ < 11) ) = _________

Απαντήσεις

1. 0
2. Aληθής
3. Ψευδής
4. (Χ < > 'α') ΚΑΙ (Χ < > 'β') ΚΑΙ (Χ < > 'γ')
5. (Χ <= 3) Ή (Χ >= 11)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου