Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Πίνακας δεδομένων-ζητουμένων και μαθηματική μορφοποίηση

Σ' ένα γυμνάσιο φοιτούν 560 μαθητές. Αν τα αγόρια είναι διπλάσια
από τα κορίτσια, ποιο είναι το πλήθος των αγοριών και ποιο το
πλήθος των κοριτσιών σ' αυτό το σχολείο;
α) Κατασκευάστε πίνακα δεδομένων - ζητουμένων
β) Μορφοποιήστε με μαθηματικό τρόπο το πρόβλημα

Λύση

α) 
     Δεδομένα   
         * Το συνολικό πλήθος των μαθητών είναι 560
         * Το πλήθος των αγοριών είναι διπλάσιο αυτού
            των κοριτσιών
     Ζητούμενα
         * Πόσα είναι τα αγόρια;
         * Πόσα είναι τα κορίτσια;

β) Ας συμβολίσουμε με
        Αγ : το πλήθος των αγοριών
        Κο : το πλήθος των κοριτσιών
   Ισχύουν οι σχέσεις:
        Αγ+Κο = 560
        Αγ = 2*Κο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου