Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Αντιστοιχήσεις

Δίνονται οι παρακάτω λέξεις
    1. ημιδομημένα
    2. δομή επιλογής
    3. διαδικασία
    4. γλώσσα προγραμματισμού
    5. ΟΧΙ
και τα ακόλουθα:
    α. υποκατηγορία των επιλύσιμων προβλημάτων
    β. υποκατηγορία προβλημάτων
    γ. Αν..τότε..αλλιώς_αν
    δ. Όσο..επανάλαβε
    ε. τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμων
   στ. είδος υποπρογράμματος
    ζ. φυσική γλώσσα
    η. τεχνητή γλώσσα
    θ. συγκριτικός τελεστής
    ι. λογικός τελεστής
Γράψτε τον αριθμό (1-5) και δίπλα το γράμμα (α-ι) έτσι
ώστε να προκύπτει σωστή αντιστοίχηση.

Απαντήσεις

 1. α
 2. γ
 3. στ
 4. η
 5. ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου