Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Συμπληρώστε τα κενά

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις
1.  Αν ο πίνακας Α[9, 10] περιέχει ακέραιες τιμές
     απαιτούνται _____ bytes για την αποθήκευσή
     του στη μνήμη.
2.  Ένα πρόβλημα που είναι _______ με ένα άλλο
     επιλύσιμο πρόβλημα, είναι και αυτό επιλύσιμο.
3.  Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να μην είναι
     πολύ _______.
4. Οι _________ γλώσσες χαρακτηρίζονται και ως
    γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
5. Για να έχει η παράσταση ΟΧΙ Χ ΚΑΙ ΟΧΙ Υ
    την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, πρέπει τόσο το Χ όσο
    και το Υ να έχουν τιμή _______.

Απαντήσεις

1. 180
2. συναφές
3. μεγάλο
4. συμβολικές
5. ΨΕΥΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου