Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1.  Ο τελεστής ΟΧΙ είναι λογικός και έχει τη μικρότερη ιεραρχία
     από όλους τους άλλους.
2.  Ένας πίνακας λογικού τύπου δεν μπορεί να ταξινομηθεί.
3. Μια από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων είναι και
    η αντιγραφή.
4. Το ελεύθερο κείμενο είναι ένας τρόπος αναπαράστασης
    αλγορίθμων που κινδυνεύει να παραβιάσει το
    κριτήριο της καθοριστικότητας.
5. Τα δεδομένα σ' ένα πρόβλημα γίνονται αντιληπτά από
    έναν εξωτερικό παρατηρητή με μια από τις πέντε
    ανθρώπινες αισθήσεις.


Απαντήσεις

1. Λ
2. Σ
3. Λ
4. Λ
5. ΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου